Butų dalinės apdailos aprašymasEnerginė namo klasė: A+

Laikančios konstrukcijos: namo laikančios konstrukcijos – monolitinės konstrukcijos ir surenkamos g/b perdangos plokštės

Išorės sienos, fasadai: išorinės sienos projektuojamos mūrinės konstrukcijos su termoizoliacine plokšte (polistireno), bendras sienos plotis 530mm. Fasadų apdaila pagal namo projektą: klinkerinės plytelės

Vidinės sienos ir pertvaros: sienos tarp butų surenkamos, mūrinės arba gipso kartono. Vidaus sienų ir lauko sienų vidinės pusės paviršiai – tinkuotos, neglaistytas, nedažytas. Buto vidinės pertvaros – karkasinės, dviejų sluoksnių gipso kartono plokščių su vidaus užpildo medžiaga. Gipso kartono plokščių paviršius neglaistytas, nedažytas, siūlės ir sujungimai neužtaisyti

Perdangos ir lubos: surenkamas g/b perdangos plokštės, lubų paviršius – betonas, nešlifuotas, netinkuotas, neglaistytas, nedažytas, sujungimai (rustai ir kt.) neužtaisyti. Statytojas informuoja, kad surenkamų g/b perdengimo plokščių ir monolitino g/b lubos gali turėti įlinkį leistiną pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“

Stogas: sutapdintas (plokščias), apšiltintas

Langai ir palangės: butuose plastikinių rėmų langai su trijų stiklų, su dviejų kamerų stiklo paketu su selektyviniu stiklu. Vidinės palangės neįrengtos. Angokraščiai šiltinami, netinkuojami

Durys: įėjimo į butą durys „šarvo“ tipo. Dvi spynos ir „akutė“. Vidinės buto durys bei staktos neįrengtos

Grindys: visame buto plote (išskyrus san. mazgo patalpoje) įrengtas betoninis išlyginamasis pagrindas. San. mazge bei likusiame buto plote hidroizoliacija neįrengiama

Šildymas ir šaldymas: šildymo sistema aprūpinta individualia temperatūros reguliavimo priemone. Visuose projekto butuose bus įrengtas grindinis šildymas, išskyrus sanitariniuose mazguose. Esant poreikiui san. mazguose Pirkėjas gali įsirengti elektrinį grindų šildymą. Projekte nenumatyta galimybė įsirengti buto vėsinimo sistemą. Šaldymo sistemą ir įrenginius įrengti turi pats Pirkėjas, buto pilnos apdailos darbų metu

Vėdinimas: butuose numatoma galimybė Pirkėjams įsirengti individualius mechaninio vėdinimo įrenginius (rekuperatorius). Buto vėdinimas mechaninis. Įrengiami du ortakiai bute: vienas virtuvės zonoje, vienas san. mazge. Buto vidaus ortakius, ventiliacijos angų groteles, gartraukį įrengti turi pats Pirkėjas buto pilnos apdailos atlikimo metu. San. mazgo vėdinimas priverstinis, tačiau ventiliatorius su atbulinės traukos sklendėmis įrengti turi pats Pirkėjas buto pilnos apdailos atlikimo metu. Ventiliacinės grotelės nesudėtos

Nuotekos: įrengiami buitinių nuotekų stovai. Nuotekų vamzdžiai privedami iki būsimųjų san. mazgų patalpų ir iki virtuvės patalpų. Nuotekų vamzdžių atvedimą ir pajungimą prie prietaisų atlieka Pirkėjas

Elektra: įrengiama namo bendrojo naudojimo patalpų elektros apskaita. Buto viduje įrengtas elektros skydelis, kuriame sumontuoti automatiniai jungikliai. Bute išvedžioti elektros laidai, pastatytos potinkinės paskirstymo ir montažinės dėžutės. Transformatoriai halogeniniam apšvietimui, elektriniai gyvatukai, šviestuvai, jungikliai, rozetės, elektrinis grindų šildymas ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami

Vandentiekis: name įrengti šalto ir karšto vandentiekio stovai. Vamzdžiai su aklėmis privedami iki virtuvės patalpų, iki numatomų san. mazgo patalpų atvedami karšto ir šalto vandens įvadai. Santechniniai prietaisai nestatomi. Vandens apskaitos prietaisus laiptinėse esančiose kolektorinėse spintose turi sumontuoti paslaugų Tiekėjas.

Silpnosios srovės: įrengiama praėjimo kontrolės ir pasikalbėjimo Sistema ir laiptinės lauko durimis. Kiekviename namo aukšte laiptinėje pastatoma silpnų srovių tinklo komutacinė dėžė. Nuo laiptinės silpnų srovių skirstomosios spintos paklojama kanalizacija įvadiniam kabeliui į butą pratiesti. Numatyti autonominiai priešgaisrinės signalizacijos davikliai pagal namo projektą

Rūsio patalpa: rūsio patalpa yra skirta nedegiems daiktams laikyti, joje numatytas mechaninis arba natūralus vėdinimas pagal namo projektą. Klientas ją turi naudoti pagal paskirtį, nelaikyti ir nesandėliuoti degių medžiagų, daiktų ir prietaisų. Rūsio patalpoms reikalavimai oro temperatūrai, drėgmei nėra reglamentuoti (keliami), oro temperatūra ir drėgmė nėra reguliuojama vėdinimo sistemomis ar kitais būdais

Taip pat bus atlikti šie darbai:

1) Laiptinių sienos dažytos, lubos dažytos, laiptinių aikštelėse – „pakabinamos“ akustinės lubos. Laiptinėse sumontuoti šviestuvai. Laiptai ir laiptų aikštelės dengtos plytelėmis. Turėklai – metaliniai. Įėjimo į laiptinę lauko durys su telefonspyne

2) Gerbūvis. Daugiabučio namo kieme įrengta vaikų žaidimo aikštelė, suoliukai, teritorija dalinai aptverta ir apželdinta, pakloti šaligatviai, įrengiamas kiemo apšvietimas

PASTABA: jeigu šiame priede nenumatytos konkrečios medžiagos ar konkretus darbų atlikimo būdas, statytojas medžiagas bei darbų atlikimo būdą parenka savo nuožiūra. Pasikeitus namo projektui, medžiagos bei darbų atlikimo būdas pakeičiami pagal namo projektą